diumenge, 13 de març del 2011

ASSAMBLEA ANUAL ORDINARIA DE L'ASSOCIACIÓCom cada any quan arriba el mes de març fem la nostra assemblea amb el següent ordre del dia:

CONVOCATÒRIA
Sessió ordinària de l'assemblea de l'Associació de veïns i veïnes del pati de Can Marchal - Eixample

DIA: 26 DE MARÇ             HORA: 19 hores                 AL LOCAL DEL PATI

ORDRE DEL DIA

1.-       Lectura i aprovació, si escau, acta anterior
2.-       Proposta aprovació balanç 2010
3.-       Proposta aprovació pressupost 2011
4.-       Presentació vocalia de la dona
5.-       Balanç obres carrer Sant Joaquim
6.-       Informació relativa al Pati Can Marchal
7.-       Valoració i punts on l’Assemblea decideix que l’Associació incideixi
8.-       Precs i preguntes 

Mataró,  7 de març de 2011.
Vist-i-plau
presidenta,                                                                         secretaria,
US HI ESPEREM¡¡¡¡¡